زیر باران

welcome

می خواهم…

 

اسمـــــت چی بــــــود؟؟؟

می خــــــــــواهم

بن بســـــــت های زندگیـــــــــم را

به نامـــــــــــــت

بکنــــــــــــم….

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 20:24  توسط عسل  |